แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

  
  

 

  แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่

 1. ดำเนินการฝึกสอนเกี่ยวกับวิชาฝ่ายอำนวยการและระเบียบการนำหน่วยให้เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของ รร.ร.ศร.  

 2. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแผนบทเรียน แนวสอน เอกสารตำรา การจัดการเรียนการสอน และเครื่องช่วยฝึกในการสอน      

 3. สนับสนุนอาจารย์ ครู ฝึกสอนวิชาที่รับผิดชอบให้กับโรงเรียนต่างเหล่าตามที่ได้รับการร้องขอ

 4. ดำเนินการแจกจ่าย จ่ายยืม บำรุงรักษา เอกสารตำรา เครื่องช่วยฝึก และสนับสนุนให้กับต่างแผนกและหน่วยอื่น ๆ ที่ร้องขอ

 5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ของอาจารย์ ครู และบุคลากรในหน่วย

 *********************


พ.อ.สุรชาย  หัสดินรัตน์ 

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ

 *********************

อาจารย์ - ครู, บุคคลากร แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

                  

  พ.ท.สุรพล   ภู่ธงแก้ว       พ.ท.ปรีชา  ผาดไพบูลย์      พ.ท.พิชัย   ช้างแรงการ     พ.ท.ประสิทธิ์  โมราณรงค์ 

    อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.           อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.            อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.           อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร. 

           

   พ.ต.สุรสิทธิ์   พลขันธ์         ร.ท.มนต์ชัย  วัดทอง     ร.ต.ภูธนพันธ์   โรจนเอกชัย    .ท

     อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.           อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.           อจ.อก.กศ.รร.ร.ศร.       

            

จ.ส.อ.อนุสรณ์  สนองบุญ     จ.ส.อ.จเร  วงษ์ระเบียบ   จ.ส.อ.อายุวัฒน์  ช้างแรงการ  จ.ส.อ.สุระ  วงษ์สายสินธิ์ 

   ครู.อก.กศ.รร.ร.ศร.          เสมียน.อก.กศ.รร.ร.ศร.         ครู.อก.กศ.รร.ร.ศร.           ครู.อก.กศ.รร.ร.ศร. 

 

 น.ส.พจนีย์   สมบัติกำไร

     พนักงานราชการ

 

แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

โทร. ทบ. 54153


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 30,016 Today: 6 PageView/Month: 121

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...